Jakie są rodzaje spółek?

jakie-podbicie-zaplecz-statlink-970.jpg

Nowe przedsiębiorstwo to nie tylko nowe zlecenia, to także szereg różnego typu zobowiązań, decyzji, dokumentów, które wymagane są do legalnego działania firmy.

Na początek warto zastanowić się czym dobrze jest spółka. Według różnych przepisów spółką nazywana jest każda działalność zawierana pomiędzy osobami prawnymi lub finansowymi. Zgłębiając temat dalej spółka składa się na zasadzie umowy lub statutu.

Osoby, które chcą założyć spółkę muszą dobrze przemyśleć jaka forma działalności gospodarczej będzie najlepsza. Obecnie rozpoznajemy spółki osobowe, wyróżnić możemy spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe a także spółki partnerskie. Innym rodzajem zawieranych spółek są spółki kapitałowe. Wyróżnić możemy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne. Wybór odpowiedniej zależy głównie od wielkości przedsiębiorstwa, zysków a także celów jakie postawiła sobie firma.

Rodzaje spółek w Polsce
Jak już wyżej wspomniano spółki dzielone są na osobowe oraz kapitałowe. Warto wspomnieć o każdej z nich.
Spółka cywilna jest ona najłatwiejszą w Polsce. Forma jest wyjątkowo prosta, ale nie ma ona osobowości prawnej, spółka ta określana jest zarówno przez osoby fizyczne, a także przez podmioty gospodarcze. Każda z osób, które chcą może wnieść swój kapitał do spółki, ale nie tylko, wykorzystywane są także umiejętności, pomysły a także pracę.


Portal biznesowy: http://www.civilia.pl/


Spółka jawna
Forma bardzo zbliżona do spółki cywilnej, nie posiada prawnej formy, tworzona jest przez niewielką grupę osób, które wspólnie gromadzą kapitał. Spółka jawna oparta jest na przepisach Kodeksu spółek handlowych, i nie Kodeks Cywilny.

Spółka partnerska
Spółka ta opiera się na zupełnie innych przepisach, forma bardzo ważna, wykorzystywana jest podczas wykonywania wolnych zawodów. Partnerska spółka zakładana jest tylko przez osoby fizyczne, jednak osoby nie mogą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej. Prawnie regulowana jest przez Kodeks spółek handlowych, warto wspomnieć, że w firmie firmy musi widnieć nazwisko jednego wspólnika, a dopełnieniem jest dopisek i partnerzy.

Dodaj komentarz