Profil inwestora

inwestora-podbicie-zaplecz-statlink-355.jpg

Osoby zajmujące się w różne inwestycje zwiemy inwestorami. Plany i wybory każdej takiej osoby dużo o niej mówią. Profil inwestycyjny jest czymś, co jest pewnego rodzaju drogowskaz, dzięki któremu łatwiej dotrzeć nam do upragnionego celu.

Jest to charakterystyczna cecha każdego z inwestorów. Tworzenie takiego profilu opiera się w głównej mierze na określeniu tego, co chcemy osiągnąć oraz w jakim czasie ma się to wydarzyć. Okres ten zwany jest horyzontem czasowym. W ten sposób sprawdzamy też, jak duży stopień ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować.

Ważna jest tutaj również nasza wiedza odnośnie do tego, co dzieje się na rynku finansów, a także nasza obecna sytuacja materialna. Dzięki sformułowaniu naszego profilu inwestycyjnego możemy dobrać odpowiednią dla nas strategię inwestycyjną. Ważną rzeczą jest te podział sposobów na ryzykowne oraz bezpieczne, a i na długoterminowe i płynne. Oznaczamy to alokacją portfela inwestycyjnego. Swój własny profil inwestycyjny można łatwo sprawdzić za pomocą specjalnej ankiety. Jest pięć takich profili: konserwatywny, ostrożny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny.

Z taką wiedzą wybór odnośnie do tego, w jakie instrumenty finansowe inwestować stawanie się o wiele łatwiejszy. Uproszczony podział zawiera natomiast profil: konserwatywny, zrównoważony i akcyjny. Nie trudno się domyślić, że osoby mniej doświadczone powinny skoncentrować się raczej na lokatach czy obligacjach. Dopiero doświadczeni inwestorzy powinni pracować na giełdzie i kupować akcje. Jest toż bowiem bardziej trudne i wymaga większego zakresu wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości.


Biznes, firma, inwestowanie:  http://www.advmedia.com.pl/


Co ciekawe każda instytucja finansowa jest zobowiązana do wykonania badania sprawdzającego właśnie cechy indywidualne klienta przed sprzedaniem mu produktu powiązanego z profilem inwestycyjnym. Jak widać odpowiedni dobór takiego profilu do naszych oczekiwań, ale również możliwości jest ważnym etapem do osiągnięcia sukcesu. Należy pamiętać, aby mieć siły na zamiary, ale także nie bać się odrobiny ryzyka, które może się opłacić.

Leave a Reply